Introductie

Welkom

Foto
Welkom op de website van De Haan adviseur.

Emil Groeneveld en ik wensen jullie een succesvol en veilig "dubbel 20"
Vanaf 1 januari mag u gebruik maken van de VRKI 2.0 versie 2020.
Op de beveiligde pagina pagina staat de ontwerpmodule versie 2020 inclusief een digitale ontwerpassistent.

contact gewenst: per e-mail info@dehaanadviseur.nl of telefoon 0182-501612

Nieuws

Nieuws: Harmonisatie afspraken BORG en VRKI
Harmonisatie afspraken BORG en VRKI
15 oktober 2019: Het CCV en de Certificatie-instellingen hebben harmonisatie afspraken gepubliceerd.
Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Borgregeling en de onderliggende VRKI.
Met name de afspraak over her-certificatie is opmerkelijk.
Elke 5 jaar moet opnieuw het risico worden bepaald van de op dat moment geldende VRKI. Als het risico niet is gewijzigd en de maatregelen nog steeds passend zijn hoeft er niets aangepast te worden en kan een nieuw certificaat worden afgegeven voor een periode van 5 jaar.
Wat mag ik verstaan onder "nog steeds passend zijn", zijn dat de maatregelen die ten tijde van de afgifte van het certificaat van toepassing waren (dus 5 jaar geleden) of zijn de beveiligingsmaatregelen uit de nu geldende VRKI 2.0 vereist? De eisen en criteria in de VRKI 2.0 verschillen met die van de VRKI uit 2014.

Op 10 januari 2020 is een update van de harmonisatieafspraken gepubliceerd waarin nader is omschreven aan welke eisen moet zijn voldaan bij her-certificering.


Link: harmonisatie afspraken

Meer nieuws ...»